RMD.nl is verhuisd

Vanaf 1 januari 2013 zijn de taken van de Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) overgenomen door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Milieuklachten kunt u melden via telefoonnummer 0165 - 55 98 50.

Het algemene nummer van de omgevingsdienst (niet voor milieuklachten) is 013 - 206 01 00.

Tijdens en buiten kantoortijd nemen we afhankelijk van de afspraken met desbetreffende gemeente elke klacht (direct) in behandeling.

Ga naar de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.